Healing

content image

Onder healing verstaan we het herstel van de energiestructuur, waardoor je weer in je kracht kunt komen.

Bewustwording van je ‘mens-zijn’ kan je helpen bij het wegnemen van bepaalde klachten. Het bewust worden van je klachten is het begin van je helingsproces.

Veel fysieke en geestelijke problemen worden opgenomen in het systeem van de mens. Dit uit zich in ieders unieke eigen energieveld. Door hiervoor open te staan, ontstaat een duidelijk beeld van de oorzaak van het probleem.

Ik kan je helpen bij dit helingsproces door middel van een healing.

Nadrukkelijk vermeld ik hier dat ik geen arts ben. Wel heb ik de gave om je - middels het ‘lezen’ van je energieveld - inzicht te geven in het bewustwordingsproces.