Celzouten

Celzouten zijn minerale zouten zoals die ook in het lichaam voorkomen. Er zijn 27 celzouten, die belangrijk zijn voor het functioneren en de bouw van het lichaam. De celzouten zijn geen homeopathische geneesmiddelen. Deze middelen geven een prikkel en zetten aan tot een actie. Celzouten doen dit niet. Deze ondersteunen slechts de processen van het lichaam.

Tekort aan mineraalzouten
Dr. Heinrich Schüßler is de grondlegger van de celzouttherapie. Hij was een homeopatisch arts die zocht naar een eenvoudige geneeswijze. Schüßler ontdekte dat de meeste lichamelijke aandoeningen op een tekort aan mineraalzouten terug te voeren waren. En wel op een heel specifiek tekort: een tekort binnen in de cel. De eerste 12 minerale Schüssler celzouten, zijn de celzouten waar Schüssler destijds ook mee werkte. Inmiddels zijn 15 aanvullende celzouten aan deze reeks toegevoegd.

Levenswijze aanpassen
Een tekort aan mineraalzouten buiten de cel ontstaat meestal door een ongezonde manier van leven. Dit kan niet door Schüßler celzouten aangevuld worden. In plaats hiervan moet men zijn/haar levenswijze aanpassen. Voeding, rust en een evenwichtige levensinstelling zijn belangrijke aandachtspunten.